Wij zijn lid van de Ethische code bij Phoenix opleidingen en Weisfelt en Partners:

Een lid van de Ethische Kring werkt vanuit de energie van liefde. Wij hanteren  daarbij de volgende vijf uitgangspunten. Deze vormen een belangrijke basis in het kijken naar  jou.

1.    Autonomie
Ieder mens is in staat het eigen bestaan vorm te geven in relatie tot anderen en zijn omgeving;

2.    Heelheid
Ieder mens is in staat om te herstellen en zich te ontwikkelen;

3.    Identiteit
Ieder mens is in staat om zichzelf te zijn in wisselende tijden en wisselende omstandigheden;

4.    Integratie
Ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag;

5.    Spiritualiteit
Ieder mens is in staat zijn eigen betekenis te ervaren en vorm te geven in een groter geheel.