* Henriette Vogelaar heeft meer dan tien jaar invloedsstrainingen gegeven in het bedrijfsleven. Ook individueel en in relaties wordt gekeken naar je communicatie!

Effectief communiceren en beïnvloeden: wat is dat eigenlijk?

Door effectief te communiceren, bereiken wat je wilt, en met behoud van de goede relatie; Wie wil dat niet?
Respectvol met de ander omgaan en vertrouwen geven met als gevolg dat je de ander ook meekrijgt;

Een interactief proces;
Het gesprek op een prettige manier in de door jouw gewenste richting sturen zonder gebruik te maken van formele macht. Met respect voor de gevoelens en belangen van de ander. Ook beïnvloedbaar zijn; onderhandelen.

Wat levert het op om naar je communicatiestijl te kijken??

Inzicht in de eigen voorkeursstijl bij beïnvloeding en ook wat dit oproept bij anderen; Inzicht in het “waarom” van je doen en denken.

Helderheid over waar het beter kan en wat jouw mogelijkheden zijn;
Nieuwe beïnvloedingsstijlen komen tot je beschikking;
Inzicht in de ‘kleur’ van de ander en de vaardigheid daarop aan te sluiten;

Je leert effectief te communiceren en in mogelijkheden te denken;
Je krijgt tools in handen om je doelen te bereiken en de relatie in stand te houden.

Haarlemmerolie? (wondermiddel) Nee, soms is iets of iemand niet te beïnvloeden en is  loslaten van de persoon of situatie beter.