“Ik ben Menno Meijer en een tiental jaren werkzaam als therapeut, coach en trainer.
Mijn benadering is systeemgericht; relatiesysteem en de samenhang met het systeem van herkomst.
Relatieproblemen zijn geen bedreiging, het zijn mogelijkheden het systeem te herschikken en te verdiepen.
Ik werk veel op het grensvlak van de druk van de ander om zich te conformeren en de eigen integriteit.
Mijn benadering is betrokken, confronterend maar ook mild. Alles mag er zijn en daarnaast is er ook de verantwoordelijkheid voor dat wat er is.
Ik ben met name “systemisch” geschoold en werk veel met familie- en systeemopstellingen.”